Kolofon

Literêre terme en teorieë het oorspronklik in 1992 by HAUM-Literêr in Pretoria verskyn. Dit is sedert 2008 gedigitaliseer met toestemming van die kopiereghouer, Maskew-Miller Longman. Die teks van die 2007-uitgawe van Van Gorp et al. se Lexicon van literêre terme word ingesluit met die goedgunstige toestemming van die outeurs.

Die digitalisering kon geskied met steun van die Fonds Neerlandistiek. Hulle finansiële bydrae word met dank erken. Sanko Lewis het die lemmas sowel as die Lexicon van literaire termen omgeskakel na html en die bladuitleg gedoen. Hy hou ook die webblad in stand en tree op as webmeester. Die geskandeerde lemmas is geproeflees deur ’n span senior studente bestaande uit Elzeré Cox, Eddie Kok, Louise Nortje en Joanette van der Merwe. Bella du Toit het ’n reeks korreksies aangebring, en Nina Linde het in 2014 die laaste redigering gedoen en die grootste gros kruisverwysings tussen die lemmas ingevoeg. Jo-Riëtte Jacobs het die Van Gorp-hulle se lexicon opgelaai en die kruisverwysings daarbinne aangebring.

Rig enige korrespondensie of navrae asb. aan Hein Viljoen (hoofredakteur) of Sanko Lewis (projekbestuurder) via LTT se facebook-blad by https://www.facebook.com/littermteorie. Aanbiedings om LTT by te werk, is veral hartlik welkom.


T.T. Cloete
Hein Viljoen
September 2014