Adaptatie

(Lat. ad-aptare = aanpassen aan; vandaar bewerking). Behandeling van een reeds bestaand werk om het voor een specifiek doel geschikt te maken. Vooral gebruikt in de zin van omzetting naar een ander medium, een ander genre of voor een ander, gewoonlijk ruimer of jonger, lezerspubliek. Bv. de bewerkingen van klassieke werken tot jeugdboeken (Robinson Crusoe, Don Quijote, Gulliver’s Travels, enz.).

De recente literatuurstudie heeft een grote belangstelling voor allerlei soorten van Tekstbewerking,  zowel binnen een bepaalde kunsttak (bewerking van verhaal tot toneelstuk, enz.) als tussen diverse semiotische ( Kyk SEMIOTIEK)  systemen (bewerking van verhaal tot film, enz.). Eigenlijk behoren tot het domein van de tekstbewerking alle vormen van ‘herschrijving’ (Eng. rewriting) die op een bestaande tekst worden toegepast, zoals Vertaling, uitbreiding, vereenvoudiging, herschikking, enz.

 

Literatuur: J.M. Peters, Van woord naar beeld: de vertaling van romans in film, 1980. B. McFarlane, Novel to Film. An introduction to the theory of adaptation, 1996. Film en Literatuur, themanummer van Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, 1997. Adaptations. From Text to Screen, Screen to Text. 1999. R. Stam, Literature through Film: realism, magic and the art of adaptation, 2005. L. Hutcheon, A Theory of Adaptation, 2006.