Belles-Lettres, bellettrie

(Fr. fraaie letteren). Aanvankelijk, als tegenhanger van ‘les  Beaux Arts, een term voor literaire cultuur in het algemeen; sinds de achttiende eeuw in beperktere zin gebruikt voor alles wat tot de woordkunst wordt gerekend ter onderscheiding van meer beschouwend proza zoals het essay. Nu wordt de term ook gebruikt om de hogere literatuur te onderscheiden van de lagere strata van het literaire systeem, zoals dameslectuur (‘libellettrie’), kinderliteratuur, detectives, enz.