Ciceronianisme

Welsprekendheid in de stijl van Marcus Tullius Cicero (106-43 v.C.), belangrijk Romeins staatsman en groot redenaar. De retoriek en stijlkunst in de Italiaanse renaissance zochten aansluiting bij de waardige, uitgebalanceerde, melodieuze en klaar geordende betogen zoals die door Cicero uitgesproken en te boek gesteld werden.

Literatuur:J.M. Nuñez Gonzáles, El  ciceronianismo en España, 1993.