Collage

(Lat. colligere = bijeenbrengen, verzamelen). Techniek aan de plastische kunsten ontleend. In de literaire tekst worden bv. toespelingen, citaten van andere schrijvers (cento), zinnen in vreemde talen en fragmenten uit andere taalregisters (krant, reclame) verwerkt. De collage werd frequent toegepast door avant-gardekunstenaars (kyk Avant-garde), o.m. door J. Joyce en E. Pound.
Literatuur: U. Weisstein, ‘Collage, Montage and Related Terms’ in Comparative Literature Studies, 1978, pp. 124-139. Literatuur: Themanummer Revue d’esthétique, 1978. Literatuur: D. Dietrich, The Collages of Kurt Schwitters: tradition and innovation, 1993.