Colportage

(Fr. om de hals dragen). Het aanbieden, langs de straat, van allerlei publicaties, vooral goedkope romans (sensatieliteratuur), vlugschriften, pamfletten en populairwetenschappelijke werken. Deze vorm van huis-aan-huisverkoop was erg gebruikelijk in Frankrijk in de achttiende eeuw (verlichting). De term colportageroman wordt soms geassocieerd met triviaalliteratuur*, al is de colportage als zodanig nu vervangen door mail ordering, boekenclubs en kioskverkoop.
Literatuur: R. Schenda, Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-1910, 1970. R. Chartier & H.-J. Lüsebrink, Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe, XVIe-XVIIe siècles, 1996. L. Kuitert, ‘Grote boeken voor de kleine man: colportage in Nederland in de negentiende eeuw’ in Negentiende eeuw, 1996, pp. 92-105. Th. Delcourt & E. Parinet, La Bibliothèque bleue et les littératures de colportage, 2001. L. Andriès & G. Bollème, La bibliothèque bleue: littérature de colportage, 2003.