Concatenatio

(Lat. catena = keten; Lat. synoniem conexio = verbinding). Een bekend mnemotechnisch middel dat erin bestond de gedachte waarop een strofe uitloopt, te hernemen in het eerste vers van de volgende strofe door middel van herhaling. De concatenatio behoorde tot de vaste techniek van de Noord-Franse trouvères en werd o.m. door de middeleeuwse dichteres Hadewych in haar Strofische gedichten toegepast. Zo eindigt de derde strofe van Lied XVII op ‘Hevet die minne dan rouwen’, terwijl de vierde strofe begint met ‘Dat ghetal diere rouwen moet sijn ghesweghen’.