Etiologie, etiologisch

(Gr. aitia = oorsprong; logos = verklaring, argumentatie). Karakterisering van een sage, mythe, legende of sprookje, waarvan het opzet is verhalenderwijze een (verzonnen) verklaring te bieden van de naam, de oorsprong of het bestaan van dieren, planten, plaatsen, gebruiken of instellingen.