In medias res

(Lat. in het midden van de zaken). Literair procedé dat erin bestaat de lezer zonder veel inleiding en sfeerschepping midden in de handeling te brengen, terwijl de voorafgaande gebeurtenissen pas later worden meegedeeld. Het werd vaak toegepast in het epos en had doorgaans een retorische functie (de aandacht trekken; cf. captatio benevolentiae). Zo start bv. de Aeneis van Vergilius, na de traditionele aanroeping van de muze, met de storm die Aeneas naar de kust van Afrika drijft. Daar zal hij achteraf vertellen wat aan de storm voorafging. In medias res staat als vertelprocedé tegenover ab ab ovo.