Leidmotief

(Dts. Leitmotiv). Formeel weerkerend MOTIEF in een literair werk waardoor personages of situaties herkenbaar worden; bv. een karakteristieke uitspraak van een personage die steeds herhaald wordt wanneer dat personage optreedt. Een leidmotief is dus een stilisticum (stijlmiddel) dat in zijn verbale manifestatie herkend wordt. Daardoor onderscheidt het zich wezenlijk bv. van het grondmotief van een werk, dat op diverse manieren kan worden verwoord.

Literatuur: E. Frenzel, Stoff-, Motiv- und Symbolforschung, 19784.