Muzenalmanakken

In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstonden verzamelingen (meestal in 12°-formaat) van niet eerder gepubliceerde gedichten, toneelfragmenten e.d., geïllustreerd met prenten en een kalender (vandaar de naam almanak (sien Almanakken)). Als bekende voorbeelden kunnen we vermelden: Almanach des Muses (1765-), Göttinger Musen-almanach (1770-1804) en Nederlandsche Muzenalmanak (1819-1841).