Manuscript

(Lat. manu scriptum = met de hand geschreven). 1. Handschrift uit de oudheid of de middeleeuwen; voorganger van het gedrukte boek. Zie ook codex. 2. Met de hand geschreven of getypt werkstuk van een auteur (kopij), in tegenstelling tot een gedrukte, uitgegeven tekst. Voor de topos van het ‘gevonden’ manuscript, zie mystificatie.

Literatuur: C. de Hamel, Scribes and Illuminators, 1992.