Paeon

Antieke versmaat bestaande uit drie korte en één lange lettergreep. Naar gelang van de plaats waar de lange lettergreep zich bevindt, spreekt men van paeon primus ( khhh ), secundus ( hku ), tertius ( ukh ) en quartus ( hhhk ). Ze is afkomstig uit de paean en werd vooral gebruikt in de Griekse komedie en in liederen. In de retoriek vormt de paeon primus in combinatie met de trochee een vaak gebruikte clausula ( khhhikh ).