Skald

Scandinavische term voor de dichter-zanger uit de koninklijke kring die de heldendaden van zijn vorst verheerlijkte. Later werden ook andere helden en heiligen bezongen. De skalden opereerden tussen de negende en de veertiende eeuw. Hun poëzie is ingewikkeld en maakt gebruik van kunstige, omschrijvende beeldspraak (kenning), van archaïserende taal (heiti) en van complexe versbouw met staf- en binnenrijmen. Zie ook edda.